NOTA BENE

Számunkra, Izsák a világ legkedvesebb helye, és azon mun- kálkodunk, hogy má- soknak is az legyen!

ADÓ 1% felajánlás

A személyi jövedelemadó- ról szóló törvény adta lehetőségek figyelembe- vételével, kérjük támo- gatóinkat, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel egyesületünk javára! Adó- szám: 18369535-1-03

Adó 1%

A felajánlott adó szabály- szerű felhasználásáról a közhasznúsági jelentések- ben adunk számot. Fel- ajánlásukat előre is köszönjuk!

INFORMATION

EnglishGermanRussian

FACEBOOK

Facebook

Együttműködőink


Köszöntő

Üdvözüljük honlapunk minden látogatóját!
  Egyesületünk a 2006-óta működő, de inaktívvá vált Arany Sárfehér Kistérségi és Vidékfejlesztési Egyesület újraélesztésével, 2012. februárjában kezdte meg  érdemi tevékenységét.
   Terveink közt szerepel a város szépítése, a nevelés és oktatás, a képes-ségfejlesztés, az ismeret-terjesztés, a kulturális, sport- és szabadidős, valamint a zöld programok bővítése.
A honlapon szeretnénk teret adni minden ezirányú kezdeménye-zésnek.
   Kérjük, vegyenek részt programjainkon, hogy együtt teljesíthessük kitűzött céljainkat!

Támogatóink

Partnereink


Kiemelt programjaink

  „HORSE-TRAILS” PROJEKT
* A ló a magyar és a szerb kulturális örökségben *

horse trails

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partner-ségében a Tegyünk Izsákért Egyesülettel, a Favory Lovas Klubbal és a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvánnyal pályázatot nyújtott be a Magyar-Szerb IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programra.
A beadott HUSRB/1203/212/136 számú „Horse-trails - Horses in the Hungarian-Serbian cultural heritage” című projekt EU támogatásban részesült.
A projekt megvalósításával célunk a magyar-szerb határtérség közös történeti, kulturális örökségének, azon belül is a lovak emberek életében betöltött szerepének a feltárása, megőrzése és propagálása. Közvetett célunk a lovas turizmus támogatása, az abból származó jövedelmek növelése, a térség turisztikai vonzerejének fokozása.
„HORSE-TRAILS” projekt híreiFIS

  HÁROM HATÁR EGYŰTTMŰKÖDÉS
* Szomszédos települések összefogása *

A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület, a Tegyünk Izsákért Egyesület és a Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület kezdeményezése, a tapasztalatcsere, a három szomszédos település jobb megismertetése, összekapcsolódó turisztikai útvonalak és programok kialakítására, a természeti értékeink védelme érdekében jött létre, szoros kapcsolatot tartva a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatával.
Az együttműködés jelképe, a három település közös határa környékén virágzó, oshonos homoki nőszirom.
Az együttműködés hírei


Kiemelt híreink

Izsáki Civil Kerekasztal 2018. február 1-el "HIRportál Izsák" néven, átalakított szervezeti formában folytatja tevékenységét!
ICK A Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezésére és támogatásával, 2012. december 10-én megalakult az Izsáki Civil Kerekasztal. Ez a lokálpatrióta kezdeményezés, a helyi civil szervezetek és önkéntesek számára teremt együttműködési lehetőséget a saját kezdeményesésű rendezvényeik összehangolásában, tapasztalataik átadásában.
   Az ICK honlapján található közös programtár mindenki számára elérhetővé teszi az általuk szervezett minden izsáki rendezvényt. A feliratkozók a programtárban megjelenő rendezvényekről hírlevélben kaphatnak tájékoztatást.


Kolon Futó Klub Izsák
KFKI A Tegyünk Izsákért Egyesület szervezeti keretein belül végzi tevékenységét a Kolon Futó Klub Izsák. Feladatuk a Kolon-Kupa Futóverseny évenkénti meg- rendezésén túl, a futás, a kerékpározás, a triatlon, valamint a nordic-walking és a tájékozódási futás népszerűsítése, a partner klubok versenyeinek támogatása, továbbá az egészségtudatos életmód terjesztése.
   Az Kolon Futóklub honlapján a tevékenységükkel kapcsolatos imformációk érhetők el.


Logó pályázat eredményhírdetése
a választott logó A Tegyünk Izsákért Egyesület logójának kialakítására kiírt pályázatra számos pályamű érekezett. Nehéz dolga volt a bíráló bizottságnak, hiszen nagyon különböző stílusú alkotásokból kellet a legalkalmasabbat kiválasztani. Ennek eredményeképp Gyallai Fanni 7.a nyerte meg a pályázatot, jutalma 5000 forintos könyvutalvány. Második helyezett Daróczi Balázs 5.a, míg harmadik helyezett Páli Marcell 6.c lett. Jutalmuk 3-3000 forintos könyvutalvány.
   A díjak átadására 2012. május 12-én, a Kolon-Kupa eredményhirdetését követően került sor.
   Kiegészítés: tekintettel arra, hogy a nyertesnek nyílvánított pályamű eredeti formályában technikailag nem használható logóként, annak némileg átalakított változatát fogjuk alkalmazni.