ICK PROGRAMTÁR

Határidonaplo

Éves áttekintő

ICK Programokról

a Facebook-on

Közérdekű információ

Falinaptár

Kérjük partnereinket és együttműködőinket, hogy a megjelentetni kívánt programjaikat emailban küldjék meg:

izsaki.ck@gmail.com

Hírlevél -->

NOTA BENE

Izsák, szívünknek leg- kedvesebb helye a vi- lágnak és azon mun- kálkodunk, hogy még szebbé és élhetőbbé tegyük!

Beköszöntő

    A Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezé- sére létrejött civil együtt- működés egyesiti mind- azokat a lokálpatrióta erőket, amelyek tenni szeretnének városunk fel- virágoztatásáért.
    A honlapon ennek a munkának az eredményét tesszük közzé.

FACEBOOK CSOPORT

Facebook

Linkek

Az ICK átalakítása 2018

Az Izsáki Civil Kerekasztalt online hírportállá alakítjuk át! Részletek a Hírlevélben

Az ICK működésének sajátosságai

ICK

Az Izsáki Civil Kerekasztal (ICK) az együttműködésbe bevont székfoglalók számára, egyfajta tárgyalóasztal, ahol meg lehet beszélni ügyes-bajos dolgainkat, ahol lehetőség van a bemutatkozásra és mások törekvéseinek megismerésére. Ahol a regisztrációs adatlapok egyfajta névjegykártyaként funkcionálnak, és ahol a programtárak határidőnaplóként jelenítik meg a közösségi programokat.
Ebben a felállásban az ICK szerepe a háttérmunka és a katalizátorszerep, míg az érdemi munkát a civil szervezetek, az önkéntesek és a vállalkozások végzik! Az együttműködés eredményeként megvalósult programokért az elismerés őket illeti!

Kiemelt híreink

 MEGÚJUL A KEREKASZTAL

ICK

   A Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezésére és támogatásával, a civil szervezetek és városunkért tenni akaró lokálpatrióták összefogására 2012 decemberében megalakult Izsáki Civil Kerekasztal, az elmúlt időszakban kiállta a gyakorlat próbáját. Az esetenként zökkenőkkel megvalósuló együttműködés, az emberek közéleti visszafogottsága ellenére sok-sok sikeres és színvonalas rendezvény részesei lehettünk. Ezek az eredmények a lelkes izsáki lokálpatrióták tenni akarását dicséri.
   Természetesen az is tudjuk, miben kell még fejlődnünk. A soron következő évfordulós ülés legfontosabb feladata a székfoglalás megerősítésén túlmenően, hogy a résztvevő szervezetek találják meg a közös hangot az együttműködéshez. Természetesen minden székfoglaló a saját céljainak a megvalósításában érdekelt, de ezt csakis mások törekvéseinek tiszteletben tartásával teheti. A programok egyeztetése, a közös programok szervezése, a tapasztalatok megosztása, a lakosság egységes tájékoztatása és a város önkormányzatával történő párbeszéd jelentheti a megfelelő együttműködés területeit.
   Az ICK tevékenysége nyilvános, bárki, bármikor csatlakozhat a lokálpatrióták kezdeményezéseihez, és ha valakinek van valami jó ötlete, jöjjön, ossza meg velük!