ICK PROGRAMTÁR

Határidonaplo

Éves áttekintő

ICK Programokról

a Facebook-on

Közérdekű információ

Falinaptár

Kérjük partnereinket és együttműködőinket, hogy a megjelentetni kívánt programjaikat emailban küldjék meg:

izsaki.ck@gmail.com

Hírlevél -->

NOTA BENE

Izsák, szívünknek leg- kedvesebb helye a vi- lágnak és azon mun- kálkodunk, hogy még szebbé és élhetőbbé tegyük!

Beköszöntő

    A Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezé- sére létrejött civil együtt- működés egyesiti mind- azokat a lokálpatrióta erőket, amelyek tenni szeretnének városunk fel- virágoztatásáért.
    A honlapon ennek a munkának az eredményét tesszük közzé.

FACEBOOK CSOPORT

Facebook

Linkek

Az ICK működésének sajátosságai

ICK

Az Izsáki Civil Kerekasztal (ICK) az együttműködésbe bevont székfoglalók számára, egyfajta tárgyalóasztal, ahol meg lehet beszélni ügyes-bajos dolgainkat, ahol lehetőség van a bemutatkozásra és mások törekvéseinek megismerésére. Ahol a regisztrációs adatlapok egyfajta névjegykártyaként funkcionálnak, és ahol a programtárak határidőnaplóként jelenítik meg a közösségi programokat.
Ebben a felállásban az ICK szerepe a háttérmunka és a katalizátorszerep, míg az érdemi munkát a civil szervezetek, az önkéntesek és a vállalkozások végzik! Az együttműködés eredményeként megvalósult programokért az elismerés őket illeti!

Kiemelt híreink

 MEGÚJUL A KEREKASZTAL

ICK

   A Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezésére és támogatásával, a civil szervezetek és városunkért tenni akaró lokálpatrióták összefogására 2012 decemberében megalakult Izsáki Civil Kerekasztal, az elmúlt időszakban kiállta a gyakorlat próbáját. Az esetenként zökkenőkkel megvalósuló együttműködés, az emberek közéleti visszafogottsága ellenére sok-sok sikeres és színvonalas rendezvény részesei lehettünk. Ezek az eredmények a lelkes izsáki lokálpatrióták tenni akarását dicséri.
   Természetesen az is tudjuk, miben kell még fejlődnünk. A soron következő évfordulós ülés legfontosabb feladata a székfoglalás megerősítésén túlmenően, hogy a résztvevő szervezetek találják meg a közös hangot az együttműködéshez. Természetesen minden székfoglaló a saját céljainak a megvalósításában érdekelt, de ezt csakis mások törekvéseinek tiszteletben tartásával teheti. A programok egyeztetése, a közös programok szervezése, a tapasztalatok megosztása, a lakosság egységes tájékoztatása és a város önkormányzatával történő párbeszéd jelentheti a megfelelő együttműködés területeit.
   Az ICK tevékenysége nyilvános, bárki, bármikor csatlakozhat a lokálpatrióták kezdeményezéseihez, és ha valakinek van valami jó ötlete, jöjjön, ossza meg velük!