Mi az ICK?

Mi az ICK?
Lokálpatrióta együtt- működés: elkötelezett- ség, tapasztalatcsere, egymás segítése, össze- fogás, tájékoztatás. Intéz- ményesített fórum

ICK tagjai

 • Helyi civil szervezetek, (egyesületek, alapítványok, klubok) delegáltjai
 • Patrióta önkéntesek
 • Városi önkormányzat delegáltjai
 • A célokat elfogadó, közösségi programokat szervező vállalkozások delegáltjai

Székfoglalás

A székfoglalás a regisz- trációs adatlap kitöl- tésével és az ICK-hoz történő eljuttatásával tört- énik, amely a továb- biakban mint egy igazi névjegykártya segíti a kapcsolattartást.

Regisztráció

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
kitöltésével, e-mailben izsaki.ck@gmail.com

ICK koordinátor

Felaladatai:

 • ülések vezetése
 • emlékeztetők készítése
 • a honlap működtetése
 • PROGRAMTÁR vezetése
 • együttműködés segítése

Elérhetősége:
izsaki.ck@gmail.com

ICK működése

 • jelenléti ív;
 • emlékeztető készítése;
 • egyhangú egyetértés;
 • bizalom, megbízhatóság
 • főszervező kijelölése!
 • ülésezés: (fél)évente
 • ICK klub: (havonta)
  igény szerint

ICK emlékeztetők

ICK Hírlevél

ICK céljai

 • a helyi civil szervezetek és önkéntesek számára a bemutatkozás és a megszólalás lehetőségének biztosítása;
 • együttműködés lehetőségének megteremtése a civil kezdeményezésű rendezvények között;
 • tapasztalatcsere lehetősége a civil szervezetek jogkövető működési gyakorlatának elősegítése érdekében;
 • erőforrások összehangolása a a civil szervezetek és az önkormányzat között;
 • intézményesített fórum biztosítása a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kommunikációjában
 • közösségi programokat szervező vállalkozások bevonása az együttműködésbe;

ICK együttműködés területei

 • nevelés és oktatás;
 • képességfejlesztés;
 • ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • természetvédelem;
 • környezetvédelem;
 • sport és szabadidős programok;
 • karitatív tevékenység;
 • hagyományőrzés.

ICK információ-megosztása

 • HONLAP
  • ICK bemutatása: célok, együttműködési területek és működési módok
  • Székfoglalók névjegykártyái és a képviselt szervezetek (hivatkozással a saját honlapjukra)
  • Életképek az ICK tevékenységéről
 • NAPTÁR és FACEBOOK
  • Google-naptár: IZSÁKI PROGRAMTÁR - önálló események, rendezvények, programok (címe, helye, ideje, leírása, főszervezője és további hivatkozások)
  • Facebook-oldal: Izsáki Civil Fórum az izsáki programok, rendezvények és közéleti hírek interaktív közzétételére, valamint az Izsáki Civil Kerekasztal székfoglalói közötti (zárt - csak tagok láthatják) kommunikációjára.
 • HÍRLEVÉL
  • Rendezvény Hírlevél - alkalomszerűen
  • ICK Hírlevél - a székfoglalók tájékoztatatására