NOTA BENE

  Egyesületünk a 2006-óta működő, de inaktívvá vált Arany Sárfehér Kistérségi és Vidékfejlesztési Egyesület újraélesztésével, 2012. februárjában kezdte meg  érdemi tevékenységét.
Kecskeméti Törvényszék 2012. július 12-vel fo- gadta el a Tegyünk Izsákért Egyesület nyílvántartásba vételi kérelmét.

KALENDÁRIUM

Egyesületünk tevékeny- ségi terve itt érhető el:

Kalendárium

FACEBOOK

Facebook

FÓRUM

A FÓRUM rendszer megszüntetve, helyette a belső kommunikáció a Facebookra került át!


Hivatkozások

Közhasznúság

* nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
* kulturális tevékenység;
* természetvédelem, állatvédelem;
* környezetvédelem;
* sportversenyek, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása

Tagfelvétel

Az egyesület tagja lehet közvetlenül minden ma- gánszemély, jogi személy valamint ezek jogi személyiséggel nem ren- delkező szervezetei, akik az egyesület tevékeny- ségében részt kívánnak venni. Az egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik. A tagfelvételi kérelmet írásban kell az Elnök-ségnek bejelenteni. (Minta a dokumentumoknál!)

IZSÁKI CIVIL KEREKASZTAL

ICK

A lokálpatrióta együttműködés elősegítése ér- dekében kezdeményeztük és támogatjuk az izsáki civil szervezetek öszze- fogását.

KOLON FUTÓ KLUB IZSÁK

ICK

A KOLON KUPA futóverseny meg- rendezésését, és a tömegsport népszerű- sítését futóklubunk végzi.


Elérhetőségeink

Székhely 6070 Izsák, Szabadság tér 1
E-mail cím izsakert(kukac)gmail.com
Elnökség Elnök Varga István
# +36309438972
Titkár Sörösné Boldoczki Tímea
#+36703742550
tag Prikkel László
#+36303882480
tag Dr. Bozóky Imréné
#+36304508001
tag Cséplő Zoltán
# +36208241239
Felügyelő Biz. Elnök Kanizsai Ágnes
#+36309394175
Adószám 18369535-1-03
Bankszámlaszám OTP 11732112-20005667
Website designer Faragó Gábor #+36302498134

Dokumentumok

TIE Alapszabálya Tegyünk Izsákért Egyesület Alapszabálya
(2014.01.27.) PDF formátumban
Létesítő okirat Kecskeméti Törvényszék nyílvántartásba vételi végzése PDF formátumban
Közhasznúsági jelentések 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Munkatervek 2014 2017
Egyebek Tagfelvételi kérelem minta

Elismerések

Izsák Város Képviselő-testülete 68/2014. számú határozatával Tegyünk Izsákért Egyesületnek Izsákért Emlékérmet adományozta